Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Företagare och organisationer

16 mars 2016

Tillsyn äldreboende

Som företagare och organisation finns det en hel del saker som man måste tänka på gällande brandskydd.

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargörs.


Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet kan följande nio rubriker användas.


1. Brandskyddspolicy

2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

3. Brandskyddsbeskrivning

4. Riskinventering

5. Brandskyddsorganisation

6. Utbildning

7. Brandskyddsregler

8. Kontrollsystem

9. Uppföljning


16 mars 2016

Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook