Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Brandkunskap för barn och unga

12 oktober 2016

Ange bildtext

Räddningstjänsten Medelpad besöker och utbildar alla barn och ungdomar i skolan fyra gånger under deras totala skolgång. Detta sker i förskoleklass, klass 5, klass 8 och åk. 2 på gymnasiet.

Vi vill ha en röd tråd som löper genom dessa fyra utbildningstillfällen och som sen även märks och känns igen i våra vuxenutbildningar senare i livet.

  • I förskoleklass så berättar vi vad räddningstjänsten gör, skillnaden mellan eld och brand, vi pratar om brandvarnare och 112 samt hur man ska agera vid brand både hemma och på skolan.

  • I klass 5 repeterar vi mycket av det vi tog upp i förskoleklass och fördjupar oss mer i detta. Vi talar även om brandteori och de vanligaste brandorsakerna samt hur man förebygger dessa. Vi går här även in på Anlagd brand och berättar om brottet manbegår och vilka straff det kan ge samt även om skadestånd man kan bli stämd på.

  • I klass 8 fokuserar vi helt på Anlagd brand, Skadegörelse och hur vi behandlar och är mot varandra. Här går vi in på djupet i dessa områden och visar även upp flera fall från verkligheten och berättar hur det gick för ungdomarna som begick brotten samt de som drabbades. Allt vi pratar om bygger på konsekvenser och tänka efter före.

  • I åk. 2 på gymnasiet så lägger vi ner mycket fokus på att ungdomarna snart ska ut i vuxenlivet och att de skall ha ett tryggt eget boende när de flyttar hemifrån. Man kan säga att vi repeterar en hel del från förskoleklass vad gäller vart brandvarnaren skall sitta och varför man bör ha släckutrustning mm, men här kan vi gå djupare och prata på ett vuxet sätt då de är mycket mognare nu. Vi skapar förståelse för hur fort en brand utvecklas och sprider sig för att de ska förstå vikten av att arbeta förebyggande hemma i sitt boende.

    Vi har även ett stort block om trafiksäkerhet vad gäller bilkörning då åldergruppen unga bilförare (18 – 24 år) är överrepresenterad i döds och skadestatistiken och många har eller håller på att ta körkort i denna ålder. 


12 oktober 2016

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Magnus Rudberg

Magnus Rudberg

Utb. barn och ungdomar. Kombibrandman

Telefon:  070 - 345 08 82

magnus.rudberg
@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook