Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Information till allmänheten om industrier med särskilda risker

14 mars 2016

För din säkerhet och trygghet

Vet du hur du ska agera om en olycka inträffar på någon av våra industrier?
Fredag den 11 mars får du viktig information i din postlåda. 12 av våra industrier och mindre företag i länet som hanterar farliga ämnen ger nämligen ut en gemensam broschyr.
– Det handlar om att skapa trygghet genom information, säger Jens Persson informatör vid Räddningstjänsten.  

I Sundsvall, Timrå men även Ånge området finns det många industrier. Flera av dem hanterar stora mängder av giftiga och brandfarliga ämnen. Enligt lag är de skyldiga att vart femte år informera de människor som bor och vistas i närheten om vilka risker som finns och vad de ska göra i händelse av en olycka.

 

Gemensam broschyr

Dessa industrier har så kallad Seveso klass. Senaste gången detta informerades om var 2010. Även i år görs en större satsning på att nå ut med denna information. Genom att tillsammans ge ut informationen och skicka ut den till samtliga hushåll i Sundsvall, Timrå och Ånge hoppas man på ett bättre genomslag. Broschyren innehåller viktiga telefonnummer och instruktioner för hur du bör agera när larmet går på någon av våra industrier.

 

Här hittar du broschyren och mer information om industrier med särskilda risker. Mer info

 

Fakta om lagen

  • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 4 § (Farlig verksamhet)

Syftar till att ägare eller verksamhetsutövare för verksamhet som vid en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö, i skälig omfattning ska hålla beredskap samt vidta åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

 

  • Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)

Syftet med denna lag är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana

olyckor för människors hälsa och miljön.

14 mars 2016

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Visa månad

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook