Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Dammhaveri

09 maj 2018

Dammbrott

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över

Indalsälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Indalsälven finns flera stora dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.


Vad händer vid ett dammbrott?


Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.


Vill du se hur området där du bor kan påverkas om dammen i Bergeforsen skulle brista kan gå in på Länsstyrelsens planeringskarta och titta. 

 

Länsstyrelsens GIS-kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Klicka i rutorna enligt bilden längst ner på sidan

 

Så får du reda på att en damm har brustit


Om en damm skulle gå sönder utfärdas en varning på samma sätt som vid andra allvarliga olyckor. SOS Alarm går ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Ett VMA består av utomhussignaler samt information i radio och tv. Ett VMA kan också gå ut till fasta telefoner i berört område samt till mobiltelefoner hos personer som är skrivna i samma område. I framtiden kommer de mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst område kunna få en varning.


Sök information


Sök information genom att lyssna på Sveriges Radio P4, läsa instruktioner på din kommuns webbplats eller ring informationsnumret 113 13. Kommunerna längs älvarna har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram en plan för utrymning av riskområden vid dammhaveri.


Förbered utrymning


Förbered en utrymning genom att se till att du får med dig det viktigaste, som eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar. Beroende på händelsens omfattning kommer instruktioner om utrymning att ges i radio och på kommunens webbplats. Översvämningen pågår inte mer än i en vecka.


God beredskap


Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammhaveri mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för ett dammhaveri.


En viktig del i arbetet med att ta fram beredskapsplanerna har varit att samordna rutiner för larm och åtgärder, kartläggning av riskområden och planer för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.


Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.
Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga och planera för olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammhaveri.


Översvämning utan dammhaveri


Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm brister. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden.


Utrymning i riskområdet


Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din utrymningsstation.


Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till din utrymningsstation får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i Viktigt meddelande till allmänheten.


Frågor & svar


Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?


Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.


Ska jag hämta mina barn i skolan?


Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en uppsamlingsstation om läget är akut.


Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor?


Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.


Får jag ta med mig mitt husdjur?


Ja.


Kan jag hjälpa till med något?


Om det blir aktuellt med frivilliga insatser kommer kommunen kommunicera behovet.


Vilka broar kommer att vara framkomliga?


Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.


Kan det vara farligt i riskområdet?


Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

 

Länsstyrelsens planeringskarta

09 maj 2018

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook