Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Styrande dokument

11 juli 2018

Våra styrande dokument består i grunden av den lagstiftning som styr vår verksamhet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är vår huvudlagstiftning.

I ägaruppdraget har medlemskommunerna formulerat sina förväntningar på oss. I vårt handlingsprogram finns våra övergripande målsättningar. I den årliga mål- och resursplanen (MRP) sätts årets verksamhetsplanering och budget samt en plan för de kommande två åren.

Styrande dokument

11 juli 2018


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net