Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Elda utomhus

23 april 2018

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryck-impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Under tiden 10 maj - 10 oktober är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall i eller intill område med detaljplan eller annat tätbebyggt område. (gäller i Sundsvalls kommun, se lokala föreskrifter nedan)


Under övrig tid av året får man elda trädgårdsavfall bara om det inte råder eldningsförbud, sker utan olägenheter och inte strider mot Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller annan lagstiftning.

Övervaka och ha vatten till hands

Se alltid till att ha en trädgårdsslang eller några hinkar med vatten till hands. Se också till så att du inte ställer till sanitär olägenhet för grannar eller förbipasserande. Tänk på att eldning sker på egen risk och kräver övervakning. Var försiktig!


Göra upp eld i naturen

Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåten även om det är eldningsförbud. Se till så att det inte finns någon risk för att elden sprider sig.

Släck ordentligt! Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när du lämnar platsen. Tänk på att det är den som tänder som har ansvaret för elden!


Vid stark torka (brandprognos 5) eller blåst kan eldning förbjudas.
Aktuell brandriskprognos får du av SOS Alarms telefon-svarare.
Telefon: 036-16 85 22


Det finns även en brandrisk app som du kan ladda ner. Se länk i högerspalten.

Tillstånd för majbrasa

Om du tänker anordna valborgsmässofirande med majbrasa och fyrverkerier på offentligt plats, måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). Med offentlig plats avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. För att få hjälp vänder du dig lättast till närmaste polisstation.

OBS! Räddningstjänsten vill även att du anmäler din majbrasa till oss.

Anmälan större majbrasa


23 april 2018

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken

SundsvallPDF (pdf, 5 MB)

ÅngePDF (pdf, 101.6 kB)

TimråPDF (pdf, 274.1 kB)

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook