Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Drabbad av en trafikolycka

06 maj 2015

Här hittar du information som kan vara bra att ha när du blivit drabbad av en trafikolycka. 

Om du har varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet, ska du förutom ditt försäkringsbolag, även kontakta Trafikförsäkringsföreningen (tel. 08-522

782 00) som reglerar denna typ av trafikskador.


Personskador

Räddningstjänsten främsta uppgift vid en trafikolycka är att omhänderta

skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan detta

ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper upp taket

på en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den

olycksdrabbade. Vi gör även bilen strömlös för att förhindra brand och för

att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet.

För att göra olycksplatsen så säkert som möjligt, både för de skadade samt

för vår egen personal, spärrar vi alltid av området vid pågående räddningsarbete.


Vid trafikolyckor med dödlig utgång gör alltid Vägverket, räddningstjänst

och polis en utredning. Det gör man för att hitta eventuella förebyggande

åtgärder, så att liknande olyckor förhoppningsvis inte ska kunna inträffa igen.


Bärgningsbil

Om ditt fordon har skador som gör att det måste bärgas från platsen och om

polis inte är närvarande, ska du ringa det bärgningslarmsnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgningsbil.


Räddningstjänstens uppdrag efter avslutad insats

Efter varje genomförd räddningsinsats sammanställer räddningstjänsten

alltid insatsen i en insatsrapport, en s.k. grundläggande olycksutredning. Vid

större incidenter fördjupas olycksundersökningen i en utökad eller fördjupad

olycksutredning.


Samtliga dödsolyckor som inträffar i vårt område utreds och analyseras alltid. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka.

En insatsrapport är en offentlig handling. I vissa fall kan dock rapporten

sekretessgranskas, för att skydda inblandade identiteter, organisationer eller

företag.

06 maj 2015

Kontakt

Sjukvårdsupplysningen
tel. 1177

www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Trafikförsäkringsföreningen

tel. 08-522 782 00
www.tff.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Räddningstjänsten Medelpad

Växel kl. 8-16
tel. 060- 12 32 00

Inre befäl, 060-13 58 62

www.raddning.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akuthjälp och jourtelefonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Polisen
tel. 114 14
www.polisen.se/länk till annan webbplats


Socialtjänsten

Sundsvalls Kommun
växel vardagar:
tel. 19 10 00

www.sundsvall.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Timrå kommun
Växel vardagar
tel. 060-16 31 00

www.timra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ånge Kommun
Växel vardagar
tel. 0690-250 100

www.ange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net