Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Om det börjar brinna

06 maj 2015

Brand i hus

Det är viktigt hur du handlar när olyckan väl är framme. Trots att du gjort allt för att undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan slå till. Då är är varje sekund viktig.

Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Om det börjar brinna:

  • Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker.
    Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

06 maj 2015

Länkar

Om det börjar brinnaPDF (pdf, 234.2 kB) (SBR)

Information in your own languaugeInformation

Praktisk app för förstahjälpen

Läs mer och ladda ner här.
Klicka på bilden.


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net