Avgift för tillstånd brandfarlig vara

Avgiften består av en fast grundavgift för olika typer av ärenden, enligt nedan.

För speciella ärenden, till exempel mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras timersättning.

Timpriset är 1051 kronor per timme.

Nytt tillstånd - nyetablering eller förnyat

Mindre anläggning, gasol eller dylikt

Gäller till exempel restauranger och skolor.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök.
Grundavgift 5 timmar.
Om ansökan inte är komplett och det innebär mycket längre handläggningstid och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timersättning.


Mindre anläggning för till exempel förvaring och/eller försäljning ur cistern

Gäller till exempel bensinstationer.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök.
Grundavgift 9 timmar.
Om ansökan inte är komplett och det innebär mycket längre handläggningstid och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timersättning.


Stor anläggning

Gäller till exempel transportdepåer, biogasanläggningar.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök.
Grundavgift 13 timmar.
Om ansökan inte är komplett och det innebär mycket längre handläggningstid och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timersättning.

Övrigt

Förändring av gällande tillstånd – ägarbyte eller komplettering
Grundavgift 3 timmar.

Avslag på ansökan
Grundavgift 1 timme.

Speciella ärenden
För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och transporter i rörledning, liksom mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, föreslås debitering per arbetad timma.

Senast uppdaterad: