Avgift tillstånd explosiv vara

Avgiften består av en fast grundavgift för olika typer av ärenden, enligt nedan.

Timpriset är 1051 kronor per timme.

Fast grundavgift

5 timmar, nytt tillståndsärende för förvärv handel/överföring och förvaring
4 timmar, nytt tillståndsärende för förvärv och handel/överföring
3 timmar, förnyat tillstånd för förvärv och handel/överföring
1 timme, nytt tillståndsärende för godkännande av föreståndare

Under förutsättning att inga förändringar har skett i verksamheten från det tidigare ansökningstillfället, då man fick tillstånd för första gången, samt att ansökan om förlängning innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndshanteringen, debiteras en lägre avgift.

Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd.

Byter man föreståndare och vill endast förnya tillståndet för det, tas en mindre avgift ut.

Förlänger man tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Tillstånd till överföring ingår om man söker för förvaring av explosiv vara. Vid enbart ansökan av överföringstillstånd debiteras timtaxa. Normalt beräknas handläggning av överföringstillstånd till en timma.

Övrigt

För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och andra mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras timersättning.

Senast uppdaterad: