Hem

Räddningstjänsten Medelpad

HLR på barn

Nu finns det möjlighet att gå en kurs där du får lära dig hur man gör HLR på barn.

Varje kurstillfälle omfattar tre timmar med max 12 deltagare per kurstillfälle. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Upplägget är indelad i två åldersgrupper. Barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten. Utbildningsprogrammet är indelat i två åldersgrupper.

  • Larma på rätt sätt
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Handla på olycksplats
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg  
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge  
  • Mun till mun andning vid andningsstopp
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp  
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp    

Efter kursen får varje deltagare ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomför kurs.


Kostnad för Barn-HLR ( 3 tim) Dagtid 430:- inkl.moms 
Kostnad för Barn-HLR ( 3 tim) Kvällstid 500:- inkl. moms
Kostnad Helgkurs. 520 kr inkl. moms

Betalningen för kursen skall göras på postgiro nr. 425301-9 och vara oss tillhanda två veckor före kursstart. Märk med namn och HLR.


OBS! Om betalning inte skett två veckor före kursstart går platsen till någon annan.


Vid för få anmälningar ställs kursen in. (min. 8 deltagare/kurstillfälle)


Hör av er till Thomas eller Maria om det finns intresse.


Instruktörer: Thomas Åslin Maria Ålund

Maria Ålund

Maria Ålund

Utbildning, HLR och sjukvård

Telefon: 060 - 13 58 03

maria.alund@sundsvall.se

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net