Bild på ett hus som är övertänt, brinner för fullt.

Drabbad av en brand

Här hittar du tips och råd om vilken hjälp du kan få om du råkat ut för en brand samt vilka som kan hjälpa dig och vad du bör tänka på.


Du har råkat ut för en brand i ditt hem av större eller mindre omfattning. Det är en uppskakande händelse som kanske också känns lite overklig. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man står ensam kvar sedan branden är släckt.

Medelpads Räddningstjänstförbund vill med denna information hjälpa till en bit på vägen genom att berätta vilka du kommer i kontakt med, varför och vart du kan vända dig när det gäller olika åtgärder för att komma tillbaka till normalt vardagsliv så snabbt som möjligt.

Många personer från olika hjälpinsatser kan komma att vilja prata med dig med anledning av branden: Brandmän, sjukvårdare, polis, restvärdesledare, försäkringstjänsteman, med flera. Hur många och hur mycket beror på skadornas omfattning.

Räddningsledare

Alla insatser leds av en räddningsledare från räddningstjänsten. Även räddningsledaren kan vilja prata med dig. Om du inte vet vem det är kan du fråga.

Hälsa

Om du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök och inte redan varit i kontakt med sjukvården bör du ta kontakt med närmaste akutsjukhus eller din husläkare/vårdcentral.

Restvärdesskydd

Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor, m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Restvärdesledare

Vid mer omfattande skador kommer en restvärdesledare, ett brandbefäl, med stor erfarenhet till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen och kallar vid behov in olika saneringsföretag för att utföra det s.k. restvärdesarbetet. Det innebär bl.a. att så snabbt som möjligt ta hand om skadad egendom. Restvärdesledaren blir inkopplad om flera försäkringstagare är drabbade.

Hemförsäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Om det finns restvärdesledare på platsen kontaktar också denne försäkringsbolaget men du måste även själv ta kontakt och göra en skadeanmälan.

Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag står för kostnaden. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering. Har du frågor om saneringen tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Bostad

Om branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar, får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du också vända dig till räddningsledaren för råd. Om du lämnar bostaden t.ex. för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgift till fastighetsägaren, restvärdesledaren eller polisen var de kan nå dig.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren eller respektive leverantör. Vid mer omfattande bränder är det restvärdesledarens uppgift att vidta åtgärder för att vatten, el och tele kommer igång igen så snart som möjligt.

Polis

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden. Om det finns en teknisk orsak, om det är anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns ofta på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar. Även räddningstjänsten gör ibland utredningar av bränder.

Viktigt att ta med dig

Här följer några exempel på värdehandlingar och dokument som kan vara viktiga för dig att ta med dig om du inte kan bo kvar:

  • Kredit- betalkort
  • nycklar, bankfacksnyckel
  • försäkringsdokument
  • pass
  • betyg
  • fotoalbum.

Frågor och hjälp

Har du några frågor eller behöver hjälp med problem som branden orsakat, kan du kontakta räddningstjänstens Inre Befäl på telefonnummer 060-13 58 62. Inre Befälet tar hand om dig och kan koppla ihop dig med den som var räddningsledare.

Senast uppdaterad: