Bild på en krossad vindruta

Drabbad av en trafikolycka

Här hittar du information som kan vara bra att ha när du blivit drabbad av en trafikolycka.

Om bilen inte var försäkrad

Om du har varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet, ska du förutom ditt försäkringsbolag, även kontakta Trafikförsäkringsföreningen (tel. 08-522782 00) som reglerar denna typ av trafikskador.

Räddningstjänstens uppgift på en trafikolycka

Räddningstjänsten främsta uppgift vid en trafikolycka är att omhänderta skadade på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi ska se till att ambulansen kan ta hand om personen så snabbt som möjligt för vidare vård.

Ibland kan detta ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper upp taket på en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade.

Vi gör även bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet.

För att göra olycksplatsen så säkert som möjligt, både för de skadade samt för vår egen personal, spärrar vi alltid av området vid pågående räddningsarbete.

Vid trafikolyckor med dödlig utgång gör alltid Trafikverket, räddningstjänst och polis en utredning. Det gör man för att hitta eventuella förebyggande åtgärder, så att liknande olyckor förhoppningsvis inte ska kunna inträffa igen.

Bärgningsbil

Om ditt fordon har skador som gör att det måste bärgas från platsen och om polis inte är närvarande, ska du ringa det bärgningslarmsnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till.

Om polis finns på olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgningsbil.

Senast uppdaterad: