Symboler för gul, orange och röd vädervarning

Varning för oväder

SMHI inför ett nytt system för att varna för oväder. Det börjar gälla från och med 26 oktober 2021. Varningarna benäms gul, orange och röd. De är mer lokalt anpassade och det blir lättare att förstå vilka problem vädret kan orsaka.


Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Gul varning

Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö.
 • Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Fara för allmänheten.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner

Senast uppdaterad: