Bild på larmställ i ett omklädningsrum.

Räddningstjänst i beredskap

Som räddningspersonal i beredskap (RiB) har du beredskap var fjärde vecka. Du utrustas med en personlig radioenhet och måste vid larm kunna ta dig till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan inom fem minuter.


Vill du hjälpa människor där du bor eller arbetar att känna sig trygga i sin vardag? Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som vi kallar det, är en kommunal deltidsanställning. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. De flesta deltidsbrandmän har en annan huvudarbetsgivare men det är inget krav.

Arbetet är spännande och varierande. Det består av räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Du och din grupp möter människor i utsatta  situationer. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa andra.

Beredskap var fjärde vecka 

När du har beredskap ska du kunna ta dig till brandstationen inom fem minuter om larmet går. Hur din beredskapsvecka är upplagd varierar. Om du bor på orten men jobbar någon annanstans kanske du bara kan ha beredskap på kvällar och nätter. Om du däremot bor någon annanstans men jobbar på orten kanske det passar bra att ha beredskap på dagtid.  

Kunskapsövningar och fysisk träning

Vi övar och tränar vanligtvis på vardagskvällar. Varje år har vi även en eller ett par övningsdagar.   

Urval och utbildning 

När vi har gjort en första godkännande bedömning av din ansökan är det dags för tester och utbildning.

Så här går det till:   

1. Vi testar din fysiska styrka och uthållighet. 

Du ska ha godkända testresultat från mätning av fysisk arbetsförmåga. Vi testar syreupptagningsförmåga,  allmän kroppsstyrka och styrkeuthållighet. Dessutom får du göra en läkarundersökning med arbets-EKG.   

2. Vi utbildar dig 

Om du blir antagen får du gå en två veckors utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt en + en vecka utbildning hos oss, Medelpads Räddningstjänstförbund. 

Efter den är du redo att åka med din grupp. När du har arbetat hos oss ett tag går du ytterligare tre veckor hos MSB.

Totalt så omfattar utbildningen sju veckor, fem platsbundna och två på distans.

Mer om utbildningen på MSB:s webbplats

Du måste dela vår syn på yrkesrollen 

Sist men inte minst är det viktigt att du delar vår syn på att yrkesrollen är oberoende av vilket land eller kultur man fötts i och vilket kön eller sexuell läggning man har.  Den bygger istället på:  - Goda kunskaper och regelbundna övningar  - En vilja att bidra till ett säkrare samhälle  - En omtänksam och respektfull attityd inför sina  medarbetare och de människor man möter i sitt arbete.   

Vi behöver dig

Bli en av oss. Kanske kommer just du att förstärka någon av våra grupper inom kort. Då blir du en viktig resurs för samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Skicka in din ansökan

Har du frågor kontakta Tommy Lindgren och läs mer under länkarna här till höger.

Senast uppdaterad: