Heltidsstationer

Heltidsstationerna finns i Sundsvall och i Timrå. De är bemannade dygnet runt, hela året. På 90 sekunder ska den operativa styrkan kunna rycka ut och hjälpa dig vid en olycka.


Brandstationen i Sundsvall

Brandstationen i Sundsvall ligger på Björneborgsgtan 40. Den är från 1957.

Där huserar dels ett gäng brandmän dygnet runt, men även vår administrationsavdelning, förebyggandeavdelning och ledning.

Viktigt och bra samarbete med SOS Alarm

Dessutom så delar vi byggnad tillsammans med SOS. Vårt inre befäl sitter tillsammans med SOS och är den som koordinera våra styrkor vid larm. När det verkligen gäller är det otroligt viktigt att samarbeta. Därför är det en stor fördel att vi sitter tillsammans med SOS, som får 112-samtalen.

Bemanning Sundsvall

Sundsvallsstyrkan består av en styrka på 2+6 dagtid (två befäl och sex brandmän) varav minst tre skall vara rök- & kemdykare.

Utöver detta så är det alltid i tjänst ett inre befäl (IB) och en insatsledare (IL).

I jour finns även ett befäl i beredskap (BIB) och en räddningschef i beredskap (RCB).

Styrkorna är uppdelade i fyra skift

Brandstationen i Timrå

Timråstyrkan består av en styrka på 1+4 (ett befäl och fyra brandmän) varav minst tre skall vara rök- & kemdykare och sen finns det lite personal som jobbar dagtid på stationen.

Styrkorna är uppdelade i fyra skift.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Sundsvalls station
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall
Telefon: 060-12 32 00

Timrå station
Järnvägsgatan 38
861 32 Timrå
Telefon: 060-12 32 00