Illustration över våra styrdokument

Finansiell information och styrdokument

Finansiell information

Årsredovisning

Här är en länk till vår senaste årsredovisning i pdf. Årsredovisningen kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara. Filen är därmed inte helt tillgänglig för alla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-02-28 15.35


Våra styrdokument

Förbundsordning

Förbundsordningen reglerar övergripande förbundets verksamhet och kan jämställas med förbundets lagstiftning.

Reglemente

Reglementena är bilagor till förbundsordningen och styr mer i detalj vilka uppgifter och ansvar direktionen och revisorerna har.

Ägaruppdrag

I ägaruppdraget beskrivs vad som är förbundets uppgifter enligt lagarna och vilken inriktning på arbetet som ska gälla.

Handlingsprogram

Vår verksamhet regleras och styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen ska alla kommuner upprätta ett handlingsprogram för sin verksamhet. Förbundets handlingsprogram är det övergripande styrdokumentet som innehåller prioriteringar och mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänst.

Handlingsprogrammet beslutas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod.

Nedan hittar du en länk till handlingsprogrammet i pdf-form. Handlingsprogrammet kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara. Filen är därmed inte helt tillgänglig för alla.


Mål- och resursplan

Verksamheten planeras utifrån handlingsprogrammet samt de övriga uppdragen. Vi kallar planen för Mål- och resursplan och beslutas av direktionen varje år.

Nedan hittar du en länk till Mål- och resursplanen i pdf-form. Filen kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Bilder och vissa tabeller är inte uppläsningsbara. Filen är därmed inte helt tillgänglig för alla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål- och resursplan 2022.pdf Pdf, 978.8 kB. 978.8 kB 2022-01-19 10.56

Senast uppdaterad:

Kontakta

Controller
Annelie Sjöberg
Tel: 060-12 32 00
e-post: annelie.sjoberg@sundsvall.se

Förbundschef
Per Silverliden
Tel: 070-312 35 53
e-post: per.silverliden@sundsvall.se