Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Elda utomhus

Tänk alltid på att kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du eldar eller grillar. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens hemsida. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryck-impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Du behöver inte elda gräset - det blir grönt ändå!

Det är svårt att elda gräs. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, vilket kan leda till oönskad spridning och att byggnader brinner upp. Du bör därför avstå ifrån eldning utomhus såsom fjolårsgräs och trädgårdsavfall. Räddningstjänsten råder dig istället att deponera trädgårdsavfall på återvinningscentraler. Det är bra både ur brandrisk- och miljösynpunkt.


Så låt oss slippa larm om gräsbrand. Våra resurser kan behövas till livräddning vid en stor olycka i stället för släckning av en "onödig" gräsbrand eller annan eldning utomhus som har spridit sig okontrollerat. Gräset blir grönt ändå.

Läs din kommuns lokala föreskrift om eldning

Bor du inom ett detaljplanelagt område? Då finns det föreskrifter enligt Miljöbalken om vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall.

 

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall i mindre mängder på egen tomt om det inte råder eldningsförbud eller strider mot lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Du får inte elda så att skapar olägenheter eller strider mot gällande brandskyddsföreskrifter. 

 

Sundsvalls kommun:
Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåten i område med detaljplan under perioden 10 maj till 10 oktober.

 

Läs mer i Sundsvalls kommuns lokala föreskrifterlänk till annan webbplats

 

Ånge kommun:
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.

 

Läs mer i Ånge kommuns lokala föreskriftlänk till annan webbplats

 

Timrå kommun:

Inom områden med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 10 maj – 10 oktober.

 

Läs mer i Timrå kommuns lokala föreskriftlänk till annan webbplats

 

Att tänka på när du eldar utomhus

  • Eldning sker på eget ansvar. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
  • Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen. Dela upp bränningen i omgångar om så är nödvändigt.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid 112 och försök att hejda elden i vindriktningen. Ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca en meter i toppen är bra att använda, helst blöta. Piska med små slag, då undviker du att gnistor flyger omkring. Sopa även in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.


Släck helst med vatten!

Göra upp eld i naturen

Grilla gärna på iordningställda grillplatser. Se till så att det inte finns någon risk för att elden sprider sig. Gör en avgränsning runt eldstaden med hjälp av en jordsträng eller stenar. Eldar du för matlagning är oftast fältkök säkrare än öppen eld.


Undvik att elda om det blåser hårt eftersom gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.


Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan (om du har eldat på marken) så att ingen glöd finns kvar när du lämnar platsen. Tänk på att det är den som tänder som har ansvaret för elden!


Om brandrisken är hög kan eldning förbjudas. Håll koll på brandrisken via SMHI eller genom att ladda ner appen Brandrisk ute i din telefon.Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net