Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Västen som räddar liv

Den bästa flytvästen är den du har på dig.

Bär alltid en flytväst på dig när du är i båten. Det finns ingen flytväst som är bättre än någon annan och som fungerar i alla situationer. Den säkraste flytvästen är den som du är beredd att ha på dig nästan jämt.

Fakta

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 35 personer per år i fritidsbåtolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske.


Hälften av de omkomna är män över 50 år.

Drygt hälften har druckit alkohol.

Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning.

Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.


Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.


Transportstyelsen och Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram en faktabroschyr om flytvästar och flytplagg. Där finns massor av fakta, tips och råd kring flytvästar.


Flytvästar och flytplagg, faktabroschyrPDF (pdf, 498.2 kB)

 

Svenska Livräddningssällskapets hemidalänk till annan webbplats

 

Din säkerhet - om flytvästarlänk till annan webbplats


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net