Bild på en braskamin

Elda säkert i din braskamin

En brasa i hemmet har länge varit en samlingspunkt i många hem. Brasan ger värme och en mysig stämning under kvällarna. Med en modern eldstad som är rätt installerad, rätt eldad och rätt skött, har du en säker och relativt miljövänlig värmekälla.


Den vanligaste orsaken till brand i villa och småhus är relaterat till eldstäder. Några av de vanligaste orsakerna är:

  • Bristfällig installation
  • Felaktig eldning - ofta lägger man in för mycket ved och eldar för kraftigt eller eldar med strypt lufttillförsel med tjärbildning som följd.
  • Att sotning inte har utförts rätt.

Elda rätt

  • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och lufigt i minst ett år. Om du eldar fuktig ved bildas tjära i rökkanalen.

  • Följ din eldstads instruktioner för eldning. Har du inga är tumregeln att elda max 3 kg ved per timme. Elda max 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden vila lika länge som du eldat, innan du tänder igen. Detta för att skorstenen inte ska bli för varm.

  • Lägg aska i ett obrännbart kärl med lock. Kärlet ska stå på ett obrännbart underlag. Tänk på att askan kan innehålla glödrester i flera dagar. Varje år orsakas bostadsbränder av aska som ställts ut på altanen eller verandan.

  • Sota regelbundet.

  • Kommunen ska regelbundet göra brandskyddskontroll på din eldstad.

Senast uppdaterad: