Bild på en braskamin

Elda säkert i hemmet

En brasa ger värme och är mysigt under kyliga dagar. Med en modern eldstad som är rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker och relativt miljövänlig värmekälla.

Eldstaden är en vanlig anledning till bränder i villor och småhus

Några av de vanligaste orsakerna är:

  • bristfällig installation
  • felaktig eldning – ofta lägger man in för mycket ved och eldar för kraftigt eller eldar med strypt lufttillförsel med tjärbildning som följd.
  • att sotning inte har utförts rätt.

Elda rätt

  • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och lufigt i minst ett år. Om du eldar fuktig ved bildas tjära i rökkanalen.
  • Elda inte med målat eller impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten.
  • Följ instruktionerna för eldning i din eldstad. Finns inga istruktioner är rekommendationen att elda max 3 kilo ved per timme. Elda max 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan du tänder igen. Detta för att skorstenen inte ska bli för varm.
  • Lägg aska i ett obrännbart kärl med lock. Kärlet ska stå på ett obrännbart underlag. Tänk på att askan kan innehålla glödrester i flera dagar. Varje år orsakas bostadsbränder av aska som ställts ut på altanen eller verandan.
  • Sota regelbundet.
  • Kommunen ska regelbundet göra brandskyddskontroll på din eldstad.

Senast uppdaterad: