Företag som hanterar farliga ämnen i Ånge kommun

Här ser du vilka företag i Ånge kommun som hanterar stora mängder farliga ämnen och vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

Bilden visar var Albyfabriken ligger, det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 1.
Bilden visar var Flogas och Mittfrys ligger i Ånge, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 2-3.
Bilden visar var Orica ligger i Ljungaverk, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 4.

Sundsvalls kommun: Kartorna visar inte exakta lägen. Copywrite: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farligt att andas in.

Explosion

Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna leda till skador utanför området.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Albyvägen 65
841 44 Alby
Telefon: 0690-154 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Utsläpp av brandfarlig gas

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och/eller en explosion.

Kontakt

Flogas Sverige AB
Bangården i Ånge
Telefon: 08-675 00 80
Webb: www.flogas.se Länk till annan webbplats.

Utsläpp av giftig gas

Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Mittfrys AB
Industrigatan 10
841 31 Ånge
Telefon: 0454-988 00

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Explosion

Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna leda till skador utanför området.

Kontakt

Orica Sweden AB
Industriområdet 2
840 10 Ljungaverk
Telefon: 0587-850 00
Webb: www.orica.com Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: