Företag som hanterar farliga ämnen i Sundsvalls och Timrå kommun

Här ser du vilka företag i Sundsvall och Timrå som hanterar stora mängder av farliga ämnen och vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

Karta Sundsvall och Timrå
Bilden visar var Sundsvalls Fryseri och SCA Östrand ligger, där de hanterar stora mängder farliga ämnen. Nummer 7-8.

Sundsvalls kommun: Kartorna visar inte exakta lägen. Copywrite: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Brand

En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in, även utanför området.

Explosion

Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna led till skador utanför området.

Utsläpp av kemikalier, brandfarlig gas samt giftig gas

Utsläpp av kemikalier från området kan leda till moln av brandfarliga och giftiga gaser samt miljöskador. Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Nouryon: Pulp and Performance Chemicals AB, Surface chemistry AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Nordic Carbide AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.alzchem.com Länk till annan webbplats.

Linde Gas AB
Box 706
854 67 Sundsvall
Telefon: 08-706 95 00
Webb: www.linde-gas.se Länk till annan webbplats.

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av brandfarlig gas

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och/eller en explosion.

Kontakt

Kubikenborg Aluminium AB
Landsvägsallén 79
852 29 Sundsvall
Telefon: 060-16 61 00
Webb: www.rusal.ru Länk till annan webbplats.

Brand

En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in§, även utanför området.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Kontakt

Norddepot AB
Oljevägen 3
852 29 Sundsvall
Telefon: 026-66 56 50

Circle K Terminal Sweden AB
Bensinvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-429 60 00
Webb: www.circlek.se Länk till annan webbplats.

OKQ8 AB
Petroliumvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-506 800 00
Webb: www.okq8.se Länk till annan webbplats.

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Kontakt

Sandahls Goods & Parcel
Björneborgsgatan 3
852 38 Sundsvall
Telefon: 0370-51 60 00
Webb: www.sandahls.com Länk till annan webbplats.

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av kemikalier

Utsläpp av kemikalier kan leda till miljöskador.

Kontakt

SCA Graphic Sundsvall AB
Ortviksvägen 80
856 53 Sundsvall
Telefon: 060-19 40 00
Webb: www.sca.com Länk till annan webbplats.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av tung eldningsolja är hälso- och miljöfarligt. Ett utsläpp från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

Korsta oljelager AB
Sjöfartsvägen 1, Korstaverket
856 34 Sundsvall
Telefon: 060-19 22 00
Webb: www.sundsvallenergi.se Länk till annan webbplats.
Frågor kring KOLAB hänvisas till Sundsvall Energi, delägare i KOLAB.

Utsläpp av giftig gas

Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Sundsvalls Fryseri AB
Norra Förmansvägen 18
857 53 Sundsvall
Telefon: 060-12 33 60
Webb: sundsvallsfryseri.se Länk till annan webbplats.

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av giftig gas

Ett utsläpp av klordioxid är giftigt och farligt att andas in.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

SCA Graphic Sundsvall
Östrands massafabrik
861 81 Timrå
Telefon: 060-16 40 00
Webb: www.sca.com Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: