Bild på en rishög som brinner i trädgården.

Elda säkert på din tomt

Kontrollera alltid om det är eldningsförbud innan du eldar. Du får endast elda trädgårdsavfall och måste visa hänsyn. Du eldar alltid under eget ansvar och måste hela tiden bevaka elden.

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk hittar du på SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var du bor har betydelse för hur och när du får elda

Bor du inom ett detaljplanelagt område finns det allmänna hänsynsregler för eldning av trädgårdsavfall. Det står i Miljöbalken, som är en ramlag och innehåller grundläggande bestämmelser.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt:

Här finns länkar till Sundsvalls kommuns, Ånge kommuns och Timrå kommuns lokala föreskrifter för eldning.

Sundsvalls kommun

Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåten i område med detaljplan under perioden 10 maj till 10 oktober.

Läs mer i Sundsvalls kommuns lokala föreskrifter (Länk till pdf.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timrå kommun

Inom områden med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 10 maj – 10 oktober.

Läs mer i Timrå kommuns lokala föreskrift (länk till Timrå kommuns webbplats.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ånge kommun

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.

Läs mer i Ånge kommuns lokala föreskrift (länk till pdf.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du eldar är ansvaret alltid ditt

Det finns inget krav på att du ska anmäla att du eldar till räddningstjänsten. Räddningstjänsten rycker alltid ut om det kommer larm om brand.

Vill du ändå meddela eldningen kan du göra det till: mrf@sundsvall.se med det fråntar dig inte ansvaret för eldningen.

Att tänka på när du eldar utomhus

Det enda som du får elda utomhus är trädgårdsavfall, som kvistar, ris och grenar.

Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke eller farligt avfall, som till exempel målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.

 • Undvik att elda om du riskerar att störa din omgivning då det bildas rök, lukt och sot när du eldar (sanitär olägenhet).
 • Du eldar under eget ansvar.
 • På platsen där du eldar ska det finnas utrustning för att kunna släcka elden och en eventuell brand, till exempel trycksatt vattenslang, vattenkannor eller hinkar med vatten.
 • Elden får inte vara större än att du kan släcka den med släckutrustningen som finns på platsen. Dela upp bränningen i omgångar om det är nödvändigt.
 • Du måste hela tiden bevaka eldningsplatsen.
 • Du får inte elda om det är olämpligt väder för eldning, till exempel vid stark blåst eller torka.
 • Efter att du har eldat ska du städa platsen från obränt material och aska efter eldningen.

Så här släcker du elden

 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad göra jag om elden sprider sig?

Larma alltid 112 och försök att hejda elden i vindriktningen. Ruskor av små granar eller enar är bra att använda, helst blöta. Piska med små slag, då undviker du att gnistor flyger omkring. Sopa också in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så att elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

På våren är risken för gräsbrand hög

På våren är gräset från i fjol torrt och det brinner lätt. Du kan snabbt tappa kontrollen. Ett tips är att inte elda alls. Du kan istället lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralen. Du behöver inte elda gräset – det blir grönt ändå.

Tips om du ska elda gräs

Innan du eldar:

 • Kontrollera brandrisken på SMHI.se.
 • Du ska inte elda gräs när det blåser mer än 7 till 8 meter per sekund eller när det blåser åt "fel" håll. Röken får inte bli en olägenhet för någon annan.
 • Förbered med så kallade brandgator. En brandgata bör vara 1 meter bred. Den ska hjälpa till att hindra att branden sprider sig okontrollerat. En brandgata bör omringa det område du tänker elda. Kratta bort så mycket brännbart material som möjligt i din brandgata och vattna den, men inte för långt i förväg. En väg, stig, grusplan eller liknande kan vara en del av din brandgata.
 • Dra fram vattenslang. Se till att du når hela området med din släckutrustning.
 • Gå igenom området för att skrämma bort eventuella djur.
 • Var aldrig ensam.
 • Se till att ni har laddade mobiltelefoner.
 • Ta på dig rejäla kängor, kläder i bomull och handskar. Lägg fram en Första hjälpen-väska.
 • Den som tänder elden har alltid ansvaret.

När du eldar:

 • Börja smått. Elda en liten bit i taget. Tänk på vindriktningen. Röken ska gå bort från er och ytan.
 • Tänk på typografin. Börja på toppen och sluta i botten. Elden sprider sig långsamt utför men snabbt uppåt.
 • Använd en kratta av stål. Det finns också flamdämpare eller branddaska som är bra att ha.

Efter eldning – bevaka:

 • Lämna aldrig området så länge det ryker.
 • Lämna kvar vattenslangen, vattenkannor och övrig släckutrustning ett bra tag.

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobilapp som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Under relaterad information finns mer information om appen.

Senast uppdaterad: