Bild på grillspett på en grill.

Grilla och campa säkert

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt - det tar bara några minuter. En snabb första insats kan vara helt avgörande för hur stor skadan blir. Under våren, sommaren och en bit in på hösten finns risk för gräs- och skogsbränder. Det är därför viktigt att du kontrollerarar brandrisken innan du börjar elda och grilla.

Minska risken för brand på campingen

Vid uppställning på en campingplats bör man tänka på avståndet till grannarna. Står ni nära varandra sprider sig branden snabbare.

Rekommenderat avstånd mellan två campingfordon eller mellan ett tält och campingfordon bör vara minst fyra meter.

Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

Som campinggäst är det ditt ansvar att se till att avståndet hålls. Placera även husvagnens dragkrok ut mot vägen, så att den snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Brandvarnare och gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och brandfilt har du goda möjligheter att förhindra spridning både hos dig eller hos grannen.

Hantera gasol rätt

Gasol är mycket brännbar och explosiv. Det tränger även undan syret, så om ett läckage uppstår kan det leda till kvävning.

 • Ha god ventilation i anslutning till utrustningen
 • Kontrollera att slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och åtdragna för att förhindra läckage
 • Gasolflaskan står upp! Gasolflaskor ska aldrig ligga ner för då fungerar inte säkerhetsventilen
 • Placering inte gasolflaskan nära brännbart material
 • Kontrollera täthet i din gasolanläggning med läckindikator
 • Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag
  bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring.

Håll koll på brandrisken innan du börjar grilla

Det är inte tillåtet att elda varsomhelst, till exempel i skyddade naturområden. Särskilda regler kan gälla i nationalparker och naturvårdsreservat.

Appen Brandrisk Ute

Ett enkelt sätt att se hur stor brandrisken är där du befinner dig är genom appen ”BRANDRISK Ute”. Den finns att ladda ner för iPhone, iPad och Android.

Brandriskprognoser för gräs- och skogsbränder

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk. Prognoserna, som uppdateras dagligen, visar hur torrt det är i skog och mark.

På SMHI:s webbplats kan du se aktuella brandriskprognoser. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst på grund av att brandrisken är för stor. Information om brandrisken brukar sändas ut på lokalradions nyhetssändningar, lokalpressen men även på kommunens, räddningstjänstens och länsstyrelsens webbplats.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eldar

 • Använd helst ett campingkök
 • Rätt plats! Vid öppen eld bör du elda på ett underlag som består grus eller sandmark. Elda inte på torv, mossa eller mullrik skogsmark. Detta gäller även för engångsgrillar!
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill bergshällar
 • Avgränsa eldhärden genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och håll den liten
 • Se till att det finns vatten att släcka med
 • Tänk på vindriktning så att inte gnistor flyger in i skogen eller i torrt gräs. Elda inte om det blåser mycket!
 • Använd bara lämpligt bränsle, exempelvis döda grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får man inte använda
 • Elda inte sopor, dem ska köras till sopstationen eller återvinningen

Släck så här

 • Låt elden brinna ut helt och hållet
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så elden slocknar, glöd kan gå ner i marken så gräv under askan och se till så all glöd är släckt

Om elden sprider sig

 • Ring räddningstjänsten för hjälp vid larmnummer 112, beskriv vad som hänt och var
 • Ta bort det brännbara materialet som exempelvis ris, kvistar och mossa framför elden
 • Använd ruskor av små grenar eller kvistar för att försöka kväva elden, fördelaktigt är om dessa är blöta. Piska inte på elden för då kan gnistor flyga iväg och antända på annat stället

Att tänka på vid grillning:

 • Grillen ska stå stadigt, långt ifrån husvägg, plank eller annat brännbart material.
 • Ha tillgång till vatten/handbrandsläckare så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning
 • Säkerheten sköts av den som tänt grillen
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt. Glöd kan finnas kvar i ett dygn.
 • Ha alltid telefon i närheten om du behöver larma 112

Kolgrill - att tända med tändvätska

 • Spruta tändvätska på kolet enligt anvisningarna på förpackningen. Skruva på kapsylen på flaskan och ställ den på säkert avstånd från grillen.
 • Låt kolet eller briketterna suga upp vätskan under cirka 5 minuter innan du tänder grillen genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen.
 • Lämna aldrig tändvätskan i anslutning till grillen eller så att barn kan komma åt den.
 • Häll inte på mer tändvätska på kolen om du redan tänt den, även om det inte syns att den brinner. Detta är livsfarligt då flaskan riskerar att explodera.
 • Träkolsgrillar ska bara användas utomhus och på säkert avstånd från lättantändligt material, till exempel textilier.
 • Använd aldrig någon annan brandfarlig vätska än tändvätska för att tända grillen!

Gasolgrill

 • Slangen från regulatorn till grillen ska bytas ut om det finns sprickbildningar i den
 • Kontrollera att gasolinstallationen är tät minst en gång om året
 • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten ifall en brand uppstår så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna
 • Rengör grillen från fett, eftersom fett är en brandrisk

Engångsgrill

En engångsgrill ska placeras på ett icke-brännbart underlag (betong, asfalt, sten, sand eller liknande). Exempelvis kan gräs lätt antändas av strålningsvärmen som kommer från grillen. Se till att vatten finns i närheten ifall du behöver släcka en brand som uppstår och vänta till att grillen svalnat ordentligt innan ni slänger den. Dränk den gärna i vatten. En brand kan lätt uppstå i en soptunna om grillen fortfarande är varm när den slängs.

Att grilla på balkongen

Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkong. Däremot har hyresvärdar och bostadsrättsföreningar särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen. Ta reda på vad som gäller i just din förening innan du grillar på balkongen. Se framförallt till att du inte har brännbara material i närheten och att du har tillgång till en handbrandsläckare eller en hink med vatten när du tänder grillen.

Kolgrillar är inte lämpade för grillning på balkong, använd istället en elgrill eller gasolgrill.

Observera att ingen typ av grillning får förekomma på inglasade balkonger, då det räknas som inomhus.

Senast uppdaterad: