Avgift för brandskyddskontroll i Sundsvalls kommun

Här presenteras avgifterna för brandskyddskontroll inom Sundsvalls kommun. Avgifterna gäller från 2021-04-01 och anges i kronor, inklusive moms.


Objekt i småhus

Grundavgift för brandskyddskontroll i småhus

Grundavgift

Kronor

Helårsbebott hus

291

Fritidshus

414


Kontrollavgift för värmepanna; fasbränsleeldad, oljeeldad eller lokaleldad

Kontrollavgift

Kronor

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

688

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

306

Kontroll av tillhörande objekt på annan skorsten

690


Tilläggsavgifter

För kontroll genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning tas en ersättning ut för den extra tiden med ett timpris på 920 kronor per timme.

En extra avgift kan tas ut om kontrollen inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering. Den avgiften är 291 kronor.

Övriga objekt - timpris 920 kronor

För övriga objekt är avgiften ett timpris på 920 kronor per timme. Kontakta gärna sotningsentreprenören för mer information.

John Iggström Telefon: 060-15 52 50
Sundsvalls södra sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Indexering av avgifterna

Avgifterna för brandskyddskontroll revideras varje år enligt ett sotningsindex. Det bestäms varje år av Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Senast uppdaterad: