Företag i Ånge kommun

Bilden visar var Albyfabriken ligger, det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 1.
Bilden visar var Flogas och Mittfrys ligger i Ånge, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 2-3.
Bilden visar var Orica ligger i Ljungaverk, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 4.

Sundsvalls kommun: Kartorna visar inte exakta lägen. Copywrite: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Här presenteras vilka företag i Ånge kommun som hanterar stora mängder så kallade farliga ämnen. Kort beskrivs också vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

1 Albyfabrikerna

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farligt att andas in.

Explosion
Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna leda till skador utanför området.

Utsläpp av kemikalier
Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Albyvägen 65
841 44 Alby
Telefon: 0690-154 00
Webb: www.nouryon.com

2 Flogas

Utsläpp av brandfarlig gas
Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och/eller en explosion.

Kontakt

Flogas Sverige AB
Bangården i Ånge
Telefon: 08-675 00 80
Webb: www.flogas.se

3 Mittfrys

Utsläpp av giftig gas
Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Mittfrys AB
Industrigatan 10
841 31 Ånge
Telefon: 0454-988 00

4 Orica

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Explosion
Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna leda till skador utanför området.

Kontakt

Orica Sweden AB
Industriområdet 2
840 10 Ljungaverk
Telefon: 0587-850 00
Webb: www.orica.com

Senast uppdaterad: