Suicidpreventiva utbildningar

I våra suicidpreventiva utbildningar får du lära dig att upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa. Du får också kunskap om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet inte mår bra eller har tankar på att ta sitt liv.

Målgrupp

Våra utbildningsinsatser vänder sig till anställda i Sundsvalls kommun och Timrå kommun. Ta kontakt med utbildningssamordnaren för mer information och bokning av utbildning.

Övriga kan också gå dessa utbildningar genom andra aktörer. Det går bra att kontakta utbildningssamordnaren för att få kontaktuppgifter, eller titta på webbplatsen Suicide Zero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Karolinska institutet (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för kontaktuppgifter.

Utbildningar

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever i åldrarna 13-17 år. Programmet har visat sig vara effektiv i en studie bland drygt 11 000 elever i tio EU-länder. Samt minskat antal självmordsförsök bland ungdomar med upp till 50 procent.

Syftet med YAM är att främja utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man ska handskas med egna och andras känslor, reaktioner och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Utbildningsprogrammet YAM genomförs i årskurs åtta under skoltid, fem tillfällen á en timme under tre veckor. Utbildningen utgår ifrån sex huvudområden:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och Självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

Affischer som behandlar programmets huvudområden sätts upp i klassrummet eller i korridoren och eleverna får aktivt arbeta med utbildningsmaterialet genom samtal, diskussioner samt rollspel. Utbildningen och rollspelen leds av två stycken instruktörer som är utbildad av NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid karolinska Institutet). Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

AOSP utvecklades som en del i SPIS-projektet (självmordsprevention i Stockholms län) – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES och NASP. Det är en endagskurs på åtta timmar och innehåller bland annat förinspelade föreläsningar, fallbeskrivningar, lagstiftning/skyldigheter/rättigheter att förhålla sig till samt att praktisk öva sig i bemötandet i en akut situation. AOSP vänder sig till personer inom blåljusorganisationerna.

AOSP-Allmänhet riktar sig till den som i sitt arbetsliv kommer i kontakt med personer som kan lida av exempelvis depression, ensamhet, ångest eller annan psykisk ohälsa som påverkar livet negativt och där man kan vara suicidnära. Till exempel personal inom skolan, regionen, företag, föreningar och andra verksamheter inom kommunen. Kursupplägget är ungefär detsamma som i AOSP.

”Våga fråga” är en utbildning som syftar till att förebygga självmord genom att ge kunskap i att se varningstecken på psykisk ohälsa och samtalsverktyg att våga prata med en annan människa om svåra frågor.

I utbildningarna får du som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och får konkreta råd på hur du lotsar rätt vid en akut situation.

Utbildning i två delar

Del 1 är digital och sker på egen hand. Den tar ungefär en timme att gå igenom och kan också genomföras i grupp.

Del 2 består i att tillsammans med en samtalsledare praktiskt öva på det man har lärt sig, övningstillfället tar cirka 2 timmar.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Utbildningssamordnare suicidprevention
Madeleine Eriksson

Telefon: 073 084 30 56
E-post: madeleine.eriksson@sundsvall.se